Valdemar Seeger

Renovering af

Valdemar Seegers gravsted

på Asminderød Kirkegård


Bevaringsforeningen Fredensborg, Borgerforeningen, Lokalhistorisk Forening og Menighedsrådet har fået bevilget penge af en fond under Realdania, til at renovere lokalhistorikeren Valdemar Seegers gravsted på Asminderød Kirkegård.

Seeger (1867-1938) var i en menneskealder ansat i Asminderød-Grønholt Kommune som administrativ leder og skrev gennem årene adskillige bøger og artikler om byens og slottets historie.

Vi har fået genopfrisket hans gravsted på kirkegården og inviterer alle til at deltage i et arrangement i Sognegården


Tid: Lørdag den 24. februar 2024 kl. 14.00

Mødested: Sognegården i Asminderød

Varighed: ca. 2½ time


Program:

Vi mødes ved sognegården og går i samlet trop til Seegers gravsted. Her vil Peter Heiberg, fhv. formand for Lokalhistorisk forening, kort introducere Valdemar Seeger og hans betydning for Fredensborg dengang og nu. Derefter vender vi tilbage til Sognegården, hvor der er to oplæg:

Stine Helweg, kirkegårsvejleder i Københavns Kommune, sekretær i Foreningen for Kirkegårdskultur, vil tale om kulturværdier på danske kirkegårde, og Niels Peter Stilling, tidl. museumsleder og historiker vil gennemgå nogle af de markante mindesmærker på Asminderød Kirkegård.

Der vil blive serveret vin og vand for at fejre begivenheden.


Tilmelding:

Der er begrænset plads i sognegården, og derfor er tilmelding til arrangementet nødvendig. Man tilm

elder sig fra den 1. februar på sognets hjemmeside: fredensborgkirkerne.dk