I støbeskeen

Her finder du informationer omkring etape 1 af kommunens anlægsprojekt for Fredensborg By.


Find projektforslagsmaterialet og giv dit besyv med her, på kommunens platform for byudviklingsprojektet.

Se film med virtuel byvandring, ved at klikke på Den grønne slotsby.


Borgerforeningen har indsendt et høringssvar vedr. lokalplan F123: "Byggeriet på Ulriksdals jorder".

Se svaret her.


Seniorbofællesskab i Fredensborg, på den tidligere Meny-grund (hjørnet af Hillerødvejen og Fredensborg Kongevej).

Byggeriets udformning og arkitektur har skabt en del debat. I betragtning af dets væsentlige placering i byen, anser vi det i Borgerforeningen for vigtigt, at alle får mulighed for at følge og kommentere projektet.

Se også Steffen Slots artikel i Frederiksborg Amtsavis.