Generalforsamlinger

Kære Medlemmer, 

På grund af tidligere aflysning af Generalforsamling i april måned indkaldes på ny til Generalforsamling i Borgerforeningen Fredensborg By: 

 

Mandag den 14 .juni 2021 kl. 20

på Fredensborg Bibliotek,

Jernbanegade 3, 1. sal i lokale B. 


Vi glæder os til at ses, og håber at I har lyst til at komme.  Vi byder på en kop coronavenlig kaffe, the eller vand! 


DAGSORDEN: 

 

1) Valg af dirigent  

2) Formandens beretning v/Mette-Marie Ravnkjær  

3) Forelæggelse af regnskabet 2020 til godkendelse v) Tina Deichmann  

4) Vedtagelse af 2021 årsbudget og fastsættelse af kontingent for næste år v/ Tina Deichmann  

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

På valg er:        Tina Deichmann  

                             Palle Bjørnsten  

                             Niels Rasmus Jensen  

                             Gorm Tortzen  

6) Valg af revisor og suppleant  

7) Behandling af indkomne forslag.  

Forslag skal være indkommet skriftligt til foreningen senest 2 uger før generalforsamlingen for at komme til beslutning.  

  

8) Eventuelt  


***

Foreningens vedtægter kan ses her


Seneste ordinære Generalforsamling afholdtes mandag den 2. marts 2020.

Se referatet her

 

Ekstraordinær Generalforsamling afholdtes tirsdag den 30. juni 2020.

Se referatet her