Mission

Foreningen har til formål at arbejde for fortsat udvikling af Fredensborg by, til en levende, spændende og sammenhængende by, med handel, kultur, byliv, arkitektur og turisme.


Foreningen søger formålet opnået, ved at give borgerne mulighed for at deltage i debatter, aktiviteter og projekter, der fremmer dette formål.


Foreningen vil ligeledes, når det er muligt og tjener formålet, samarbejde med foreninger, institutioner og andre.