Trafikken i Fredensborg

Borgerforeningens venner i Trafikgruppen har gjort status over næsten syv års arbejde.


Det kan læses i en redigeret udgave i FAA og på Amtsavisens hjemmeside, og på dette link kan man læse overvejelserne i fuld længde.


Byrådet har ved flere lejligheder bakket op om Trafikgruppens bestræbelser på at begrænse den voldsomme trafikmængde ad A6 gennem Fredensborg by. Men snart syv års arbejde har ikke givet resultater, og situationen må forventes at forværres efter omdannelsen af den lille rundkørsel ved Jernbanegade til et lysreguleret kryds.

Vejdirektoratet har afvist alle forslag om at indføre begrænsninger og forventer oven i købet en øget belastning på vejen i de kommende år.


Trafikgruppen har derfor gjort status over situationen i det læserbrev, som kan læses i FAA.