Trafikken i Fredensborg

Borgerforeningen støtter vores lokale Trafikgruppens arbejde, og refererer her

Trafikgruppen i Fredensborgs informationer fra 16.03.2021:


"...Trafikgruppen i Fredensborg har i snart

5 år kæmpet, dels for at undgå at få

de store modulvogntog gennem Fredensborg, og dels for at få reduceret den samlede trafikbelastning gennem byen.


Politikerne med borgmesteren i spidsen har i perioder været meget aktive, men i andre perioder er der desværre ikke sket så meget. Hørsholm Kommune har heller ikke været os særligt behjælpelige i forhold til Isterødvejen. En endelig aftale om at få modulvogntogene væk fra Fredensborg er endnu ikke på plads, og ingen har handlet på den trafikanalyse, som blevet lavet i foråret 2018.


Trafikgruppen bliver imidlertid ved med at kæmpe for sagen. 


Vi har netop i dag fået oplyst, at det er lykkedes borgmesteren at få et møde i stand med Transportministeren om opklassificering af Isterødvejen til statsvej, så modulvogntogene fremover kan komme til at benytte denne rute.


Tilsvarende er det lykkedes for Trafikgruppen at at få et møde i stand med Vejdirektoratet, hvor vi får mulighed for at drøfte tiltag, som kan reducere både trafikmængde og hastighed gennem Fredensborg by. Vi forventer, at både borgmesteren og udvalgsformænd deltager i dette møde."


Borgerforeningen gør opmærksom på dette glimrende læserbrev af Niels Rasmus Jensen, 17.03.2021 i

Frederiksborg Amts Avis, samt om samme emne i 2017.