om Borgerforeningen

VISION/MISSION/AFSÆT

 


   VISION:

   At udvikle Fredensborg By til en levende, spændende og aktiv sammenhængende by med handel, kultur, byliv og turisme, der er interessant og med kant - At borgerne og besøgende oplever Fredensborg som en unik og overraskende handelsby - at bymidten bruges aktivt - både i og udenfor butikkernes åbningstid - øge attraktionsværdien af Fredensborg for både erhverv, kultur og turisme med borgerne som centrum.

 

MISSION:

At få udviklet en plan for Fredensborg By med bred tilslutning - at planen bliver til i et samspil mellem alle interessenter (borgere, virksomheder/detailhandel, foreninger og byrådet) - At få revitaliseret Fredensborg-ånden (kvalitet og design) ved at skabe værdi gennem attraktiv og levende kultur, turisme og handel.


AFSÆT

Øget medborgeransvar og borgerinvolvering - samle borgernes stemme i udviklingen af Fredensborg by - få sat de aktiviteter i gang, der understøtter udviklingen - understøtte det konstruktive samarbejde mellem borgerne, kommunen og virksomhederne.

P1080152
81870313_2877308962320487_8709389387827249152_n (1)